Rösthöjning under likfärd och läsning av Yâ Sîn över döda

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, s. 445

Fråga: Är det tillåtet att höja rösten under en likfärd och läsa Yâ Sîn över den döde?

Svar: Nej, det är inte bekräftat. Det är innovation.