Rösthöjning i moské föraktfull

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (13/23)

Muslim (rahimahullâh) sade:

1879 – Hasan bin ´Alî al-Hulwânî berättade för oss: Abû Tawbah berättade för oss: Mu´âwiyah bin Sallâm berättade för oss, från Zayd bin Sallâm, som berättade att han hörde Abû Sallâm: an-Nu´mân bin Bashîr berättade för oss:

Jag var vid Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikstol varvid en man sade: ”Efter islam bryr jag mig inte om att handla frånsett att jag tänker vattna vallfärdare.” En annan sade: ”Efter islam bryr jag mig inte om att handla frånsett att jag tänker vistas i Heliga moskén.” En tredje sade: ”Kamp för Allâhs sak är bättre än det som ni har nämnt.” ´Umar tillrättavisade dem och sade: ”Höj inte era röster vid Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikstol. Dessutom är det fredag. En gång när jag hade bett fredagsbönen, gick jag in och bad honom om ett utslag kring det som ni är oense om. Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som strävar och kämpar för Allâhs sak? Dessa ting har inte samma värde inför Allâh. Allâh vägleder inte de orättfärdiga.”1

Däri finns bevis för att det är föraktfullt att höja rösten i moskén en fredag och annars. När människorna är samlade i moskén för att be, ska inga röster höjas, oavsett om det handlar om kunskap eller någonting. Ty rösthöjning stör såväl dem som de bedjande och de erinrande människorna – och Allâh vet bättre.

19:19