Rörelse i bön för bönens bästa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/195)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

77 – Kapitel om en man ställer sig till vänster om imamen, flyttar imamen honom till höger om sig bakifrån

726 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Dâwûd berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Kurayb, Ibn ´Abbâs slav, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

En natt när jag bad tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ställde jag mig till vänster om honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i mitt huvud bakifrån och ställde mig till höger om honom. Han bad och lade sig. Därefter kom bönekallaren till honom varvid han gick upp. Han bad utan att två sig.”1

Enligt hadithen är det tillåtet att röra sig i bönen om rörelsen är till bönens fördel. Både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörde sig i bönen.

Vissa brukar denna hadith för att bevisa att en man inte bryter en annan mans bön om denne skulle passera honom. De bygger sin bevisning på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom emellan Ibn ´Abbâs och Qiblah. De säger att det räknas som passage. Det gör det förvisso inte alls eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade inte Ibn ´Abbâs; profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod kvar på sin plats – det var Ibn ´Abbâs som gick bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om vi säger att det räknas som passage, vill säga.

1Muslim (763).