Rör inte vid honom med händerna

al-Hâkim sade: Jag hörde Abûl-Walîd säga: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss: Hârûn bin Ziyâd al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Firyâbî säga:

”Jag hörde en man fråga Sufyân om en person som förtalar Abû Bakr. Han sade: ”Han hädar Allâh den Väldige.” Han sade: ”Skall vi be begravningsbönen för honom?” Han sade: ”Nej, hänsynslöst.” En stor massa människor började tränga sig förbi mig. Jag sade till mannen bredvid mig: ”Vad sade han?” Han sade: ”Vi sade att personen sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Vad skall vi göra med honom?” Han svarade: ”Rör inte vid honom med era händer. Lägg honom på plankor tills att ni kastar i honom i hans grav.”

´Abbâs ad-Dûrî sade: ´Abdul-´Azîz bin Abân berättade för mig: Jag hörde ath-Thawrî säga:

”Den som prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat 12.000 av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dem när han dog.”