Rör inte vårt namn på vårt material!

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och hans namn på hans böcker…

Svar: Det är inte tillåtet att ändra på författarens namn. Det skall vara kvar. Många människor känner inte till Shaykhen. De hör bara rykten. De känner inte till sanningen om Shaykhen och hans kall. Detta gäller inte bara Shaykhen eller någon annan individ. Detta gäller alla som håller fast vid sanningen. De känner inte till dem. De hör bara rykten om dem och tror på dem. Om du ger en opartisk person boken med den lärdes namn på och han läser den slutar han hysa agg mot den lärde. Tar du bort namnet kommer han att fortsätta hata honom. [Oklart ljud]. Författarnas namn skall alltså förbli på deras böcker. Först och främst handlar det om ett kunskapsbaserat ansvar. För det andra får det stopp på ryktena som cirkulerar om dem. Deras böcker får stopp på dessa rykten.