Rör inte honom med händerna

790 – Harb al-Kirmânî underrättade mig: Mûsâ bin Hârûn bin Zîyad berättade för oss: Jag hörde en man fråga al-Firyâbî om en person som förtalar Abû Bakr. Han sade:

”Han är otrogen.” Han frågade: ”Skall begravningsbönen bes för honom?” Han svarade: ”Nej.” Då sade jag: ”Vad skall göras med honom med tanke på att han vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh?” Han svarade: ”Rör inte honom med händerna. Använd brädor för att lyfta upp honom så att ni kan begrava honom i hans grop.”