Rör Allâh vid tronen?

Fråga: Får man säga att Allâh rör vid tronen eller att Han inte rör vid den?

Svar: Man skall varken säga att Han rör vid den eller att Han inte rör vid den. Ty det finns inget bevis för det.