Roliga föreläsningar så att ungdomarna kan tycka om islam

Fråga: Är det en korrekt metod att kalla till islam via roliga föreläsningar så att ungdomarna kan ta till sig och tycka om kallet och den raka vägen?

Svar: Religiösa frågor skall inte blandas med dessa faktorer. De religiösa frågorna är allvarliga, bestämda och klargörande. De skall inte blandas med komedier och underhållningar. Detta har införts av vissa människor som felaktigt anser sig vara kallare.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade inte folket med hjälp av dessa frågor. Han läste upp Qur’ânen för dem. Han kallade på dem, befallde dem och förbjöd dem. Han erbjöd dem inte komedier och liknande smaklösa frågor som används i dag av dem som tillskriver sig kallet.