Rökning tvivelsutan förbjuden

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 109

Exempelvis på tvetydighet är rökning förr i tiden. I början var rökning tvetydig. Numera, efter att medicinen har utvecklats och rökning studerats, är det klargjort att rökning är tvivelsutan förbjuden. Det tvivlar jag inte det minsta på. Så visserligen tillhörde rökning det otvetydiga och oklara för att sedan framstå som olovlig och förbjuden.