Rökning bryter fastan

Fråga: Rökning är varken mat eller dryck och går inte in i kroppen. Varför bryter den fastan?

Svar: Rökning är förbjuden i Ramadhân och annars, på natten och på dagen. Frukta Allâh och sluta röka för Allâhs sak. Ta hand om din tro och hälsa, dina pengar, dina barn och ditt familjeliv.

För det andra är rökning visst ett drickande. Allt drickande är relativt. Självklart är rökning ett skadligt och förbjudet drickande. Jag råder honom och hans jämlikar att frukta Allâh sett till dem själva, deras pengar, deras barn och deras familjer. Allt omnämnt skadas av rökning. Med det sagt bryter rökning fastan.