Ris i Zakât-ul-Fitr

Fråga: Vad är domen för att betala Zakât-ul-Fitr i form av ris?

Svar: Det är tvivelsutan tillåtet. Idag är ris kanske det bästa som kan betalas i Zakât-ul-Fitr. Ty det utgör merpartens råvaror. Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid betalade vi en Sâ´ mat. Då bestod vår mat av dadlar, korn, russin och kvarg.”

Det behöver inte vara just de omnämnda råvarorna som betalas. Dock utgjorde de råvarorna på den tiden.