Ringar för män

al-Bukhârî sade:

661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade:

”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han sig mot oss och sade: ”Människorna har bett och sover. Vad er beträffar, så var ni i bönen medan ni väntade på den.” Det är som att jag tittar på hans glänsande ring.”1

Betyder detta att det är Sunnah för oss att bära ring? Nej, det är inte Sunnah. Det är emellertid tillåtet så länge det inte finns behov av den. Personer som domare, ledare, ministrar och rektorer kan behöva ring. Därmed är det Sunnah i deras fall. Att bära ring är säkrare än att ha den i fickan varifrån han kan tappa den. Det är alltså säkrare att bära ring på fingret så att den inte tappas bort och hittas av någon som missbrukar den.

1Muslim (222).