Ring Shaykh Rabî´ och fråga honom om al-Milîbârî

Fråga: Somliga säger att Imâm Muslim (rahimahullâh) baserade sin bok på brister, att han nämnde en hadîth först när den egentligen borde nämnas sist, och tvärtom, på grund av en brist i den och att han ordnade sina hadîther i boken ”as-Sahîh” på brister. Stämmer det?

Svar: Jag känner inte till det. Vem säger så?

Frågeställare: al-Milîbârî. Han är en indier som studerade…

Svar: Indier.

Frågeställare: Ja. Dr. Hamzah al-Milîbârî.

Svar: Ja, han är känd. Shaykh Rabî´ har avvisat honom. Ring Shaykh Rabî´ och fråga honom om honom. Han har avvisat honom rörande dessa frågor.

Fråga: Vad tycker ni om Shaykh Rabî´s avvisning av honom? Är den kunskapsenlig och stark?

Svar: Den är kunskapsenlig. Den handlar om Muslim. Han har studerat frågan. Han har ju även en bok som heter ”Bayn al-Imâmayn ad-Dâraqutnî wa Muslim”.