Rimligare och naturligare

Om resningen över tronen tillsynes betyder höghet och uppstigning och att Salaf trodde på att Han (ta´âlâ) är ovanför Sin skapelse, så ansåg inte Ibn Taymiyyah det vara något som gick emot förnuftet. Enligt det sunda förnuftet existerar allting antingen distanserat från skapelsen eller också inne i skapelsen. I och med att Allâh (´azza wa djall) inte är innanför skapelsen eller inkarnerad i skapelsen, så måste Han vara distanserad från den och ovanför den.

Skolastiska grupper påstår det vara omöjligt för Allâh att ha rest Sig över tronen på riktigt varför de tolkar resningen som erövring eller kontroll. Deras argument är att verklig resning fordrar antropomorfism, vilket är omöjligt i förhållande till Allâh. De menar att Allâh är en essens utan materia, varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, varken sammanbunden med skapelsen eller distanserad från skapelsen. Det påståendet är falskt, säger Ibn Taymiyyah. Enligt honom är deras dogm bara teoretisk och saknar existens. Med andra ord finns den bara i tankarna.

Ibn Taymiyyah anser att dogmen att Allâh existerar utom skapelsen och ovanför den är rimligare och naturligare än att Han varken är innanför skapelsen eller utanför den, sammanbunden med skapelsen eller distanserad från den.