Riktiga mäns tålamod

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/33)

Ibn Taymiyyah sade i ”al-Furqân”:

Tålamod är obligatoriskt enligt alla kloka.”

Därefter nämnde han två åsikter om välbehag och sade:

Högre nivå än så är den person som tackar Allâh för sin olycka eftersom han ser vilken gåva olyckan består av. Däremot behöver syndaren inte behagas av att vara förbannad eller den straffade för sitt straff. Vissa säger att den troende härdar i svåra tider medan bara den sanningsenlige härdar i lätta tider.”

´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi prövades med svårigheter och vi härdade, och vi prövades med välstånd och vi härdade inte.”

Abûl-Faradj bin al-Djawzî sade:

En riktig man härdar när han har det bra. Det tålamodet är sammanbundet med tacksamhet och upprätthålls bara med tacksamhet. Tålamod i tid av välstånd är svårt eftersom det är förknippat med förmåga. Den hungrige utan mat inom räckhåll har lättare att härda än den hungrige som har god mat inom räckhåll.”