Riktiga män

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/1/164)

Ibrâhîm at-Taymî berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”När en man är med sin familj ska han vara som ett barn, och när det är allvar ska han vara en man.”

Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) sade:

”Vi fick reda på att Zayd bin Thâbit var en av de skojigaste människorna när han var med sin familj, den allvarligaste när han satt med folket.”