Riktig tacksamhet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/163-164)

Enligt de lärde tar tacksamhet plats i hjärtat, tungan och kroppsdelarna.

1 – Tacksamhet i hjärtat går ut på att den begåvade erkänner innerst inne att gåvan han erhåller är från Allâh allena och inte till följd av hans rörelse eller styrka.

2 – Tacksamhet i tungan går ut på att den begåvade talar om gåvan för att visa Allâhs gåvor och inte för att skryta inför Allâhs slavar. Denna tacksamhet omfattar även alla andra ord och tal med vilka slaven närmar sig Allâh (´azza wa djall).

3 – Tacksamhet i kroppsdelarna går ut på att den begåvade gör rättfärdiga handlingar med sina händer, ben, ögon och andra kroppsdelar.