Riktig gudsfruktan

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/556)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som muslimer!”1

´Abdur-Razzâq, Ibn Abî Shaybah, ´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir, Ibn Abî Hâtim, at-Tabarânî, al-Hâkim och Ibn Mardûyah återberättade Ibn Mas´ûd som sade:

”Det vill säga att Han lyds och inte trotsas, erinras och inte glöms, tackas och inte otackas.”

Autentisk enligt al-Hâkim.

al-Hâkim rapporterade och autentiserade den, och likaså Ibn Mardûyah, via ett annat håll från honom, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), bortsett från den sista frasen:

”… tackas och inte otackas.”

Ibn Mardûyah rapporterade att Ibn ´Abbâs sade:

”Att frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom innebär att Han lyds och inte trotsats, något ni inte klarar av. Följaktligen uppenbarade Allâh därefter:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”2

13:102

264:16