Rikedomar och ett grönt Arabien

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/85)

Muslim sade:

157 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ya´qûb berättade för oss, från Suhayl, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Apokalypsen infaller inte förrän egendomar ökar och blir överflödiga, en man går ut för att betala sin allmosa utan att finna någon som kan ta emot den och arabernas land blir till ängar och floder.”

Det vill säga – och Allâh vet bättre – att de kommer att lämna och överge landet så att det blir övergivet. Landet kommer inte att odlas och dess vatten kommer inte att användas till vattning. Detta beror på landets få män, många krig, avlösande prövningar, Apokalypsens närhet, knappa framtidsplaner och utebliven fritid och angelägenhet till det.