Rik maka står för den fattige makens utgifter under vallfärden

Fråga: Är vallfärden och ´Umrah obligatoriska bara för den ekonomiskt förmögna kvinnan eller är det även obligatoriskt för hennes förmyndare att vallfärda med henne?

Svar: Även om det råder delade åsikter om ´Umrahs plikt så är både vallfärd och ´Umrah obligatoriska för män och kvinnor. För att de skall vara obligatoriska för kvinnan krävs det att hennes make eller mahram gör henne sällskap under vallfärden eller ´Umrah. Om hon är rik och han är fattig, åligger det henne att stå för hans utgifter till dess att han återvänder hem. Om hon saknar man eller mahram är hon inte skyldig att utföra dem. Därmed är det tillåtet för henne att utse någon som utför dem i stället för henne.