Rik kvinna ger allmosor till sina föräldrar

Publicerad: 2010-11-09
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (686)

Fråga: Är det giltigt att den rika kvinnan ger allmosor till sina föräldrar?

Svar: Nej. Hon är skyldig att försörja dem. Försörjning och allmosor går inte ihop.

Fråga: Aldrig någonsin?

Svar: Det stämmer.