Rik fader försörjer sin gifte son

Fråga: Är den rike fadern ålagd att försörja sin fattige, gifte son?

Svar: Naturligtvis.