Ridning mellan Safâ och Marwah och runt Huset

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/766-767)

1032 – Jag frågade min fader om ridning, skälig som oskälig, mellan Safâ och Marwah och runt Huset. Han svarade:

Jag föraktar oskälig ridning. Vid giltigt skäl är det tillåtet att rida eller bäras runt Huset.”

Han argumenterade med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Umm Salamah:

Varva bakom människorna medan du rider.”1

1al-Bukhârî (464), Muslim (1276) och Ahmad (6/290).