Resultatlös Istikhârah

Fråga: Vad gör man om man inte får något klartecken efter Istikhârah?

Svar: Han får be Istikhârah igen. Om han ber Istikhârah och tillber Allâh utan att få något klartecken får han be den igen och tillbe.