Resultaten av de dummas handlingar i Algeriet

Vad har Algeriet uppnått av ´Alî bin Hâdjdjs och ´Abbâs Madanîs dumheter? Lyssna! Blod gjuts. Liken ligger på gatorna. Man vet inte vem som har dödat dem. Är det regimen, självständighetsarmén eller Djamâ´at-ul-Djihâd som är ´Abbâs Madanîs och ´Alî bin Hâdjdjs grupp? Kvinnorna utsätts för oförskämdheter i fängelserna. Kallet har upphört. Ungdomarna rakar sina skägg. Vad har ni gjort med Algeriet, ´Alî bin Hâdjdj och ´Abbâs Madanî? Det är ett mycket stort brott.

De hade tillgång till kall. Algeriet var ett av de bästa islamiska länderna när det kom till kall. De lärde bjöds in. De kunde skicka brev och skriva däri att de vill komma för att söka kunskap. Därefter blev stackarna upptagna med sig själva och sina familjer så att de inte kunde komma hit. Likaså blev de rädda för myndigheterna.