Respekterar Sûfiyyah profeten mer än vad Salaf gjorde?

Fråga: Vissa säger att Sûfiyyah respekterar och högaktar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvärtemot Salaf som brast i respekt…

Svar: Är Sûfiyyah med andra ord bättre än Salaf? Det är en ren villfarelse. Det är en ren villfarelse. Att föredra Sûfiyyah framför Salaf och efterträdarna framför företrädarna är en ren villfarelse. Den som säger att efterträdarna är kunnigare än Salaf är vilsen. Salaf var kunnigare än efterträdarna eftersom de levde nära Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.