Respekten till Ahl-ul-Bayt

Den ädle profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj måste respekteras. Vi respekterar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. En dag predikade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Khumm, mellan Makkah och al-Madînah. Han lovprisade Allâh, hyllade Honom, tillrättavisade och påminde. Sedan sade han:

”Människor! Jag är endast en människa. Ett sändebud från min Herre håller på att komma [för att hämta mig] och jag kommer då att besvara honom. Jag lämnar två saker bland er. Den första är Allâhs bok vari vägledning och ljus finns. Ta därför tag i Boken och håll fast i den.

Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Och min familj. Jag påminner er om Allâh om min familj. Jag påminner er om Allâh om min familj. Jag påminner er om Allâh om min familj.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de skulle behandlas väl. Det betyder dock inte alls att kalifatet skall finnas bland dem. Om den skulle varit det hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallt det. I stället befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de behandlas väl. Vi är skyldiga att respektera dem, känna till deras status och dygd i egenskapen av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) släktingar och ge dem företräde framför andra om de är jämlika. Om en man från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har lika mycket kunskap och dygder som en annan utom familjen ger vi personen från familjen företräde. På så sätt ärar och högaktar vi honom mer än den andre.

En from, rättfärdig och religiös person från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj går före en jämlik person utom familjen. Vi ger honom företräde för att han är släkt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och för att han befallde att de behandlas väl. Vad syndaren från familjen beträffar, så är han en annan femma.

Abû Bakr och ´Umar gav profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj företräde framför sina egna familjer. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) prioriterade till och med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slav Usâmah framför sin son ´Abdullâh som var jämnårig med honom. Han gav honom mer gåvor och prioriterade honom trots att han bara var en slav och inte från själva familjen. Han prioriterade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj mer än sin egen. Samma sak gällde Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) som brukade säga:

”Jag svär vid Allâh att jag hellre binder banden med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj än med min egen familj.”2

Dock erkänner inte Râfidhah de ädla följeslagarnas nobla behandling av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och i synnerhet inte Abû Bakrs och ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) behandling. Det fanns bara kärlek, nåd, empati och ingifte mellan dem.

Det här stora och väldiga tomrummet har hittats på av elddyrkarnas avkomma. De är fiender till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte bara till följeslagarna. En sådan vidrighet och illvilja stammar endast från fientlighet till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och de troende. De döljer sig bakom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj på ett vidrigt sätt och med politiska motiv. De kan inte föra människorna bakom ljuset utan denna list, konspiration och dessa påhittade lögner. Ingen ljuger som de! Därefter överdriver de med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj så att de till och med dyrkar dem. Jag svär vid Allâh att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj inte behagas av det.

1Muslim (2408).

2al-Bukhârî (4240) och Muslim (1759).