Respekt

Tâwûs sade:

”Det är Sunnah att respektera fyra personer: den lärde, den gamle, makthavaren och fadern. Och det är respektlöst att kalla sin fader vid namn.”

ash-Sha´bî sade:

”Ibn ´Abbâs tog tag i Zayd bin Thâbits riddjurs sele och sade: ”Så skall det göras med de lärda.”

Ayyûb berättade att Ibn ´Umar tog tag i Mudjâhids riddjurs sele. al-Layth tog tag i az-Zuhrîs riddjurs sele. ath-Thawrî berättade att Mughîrah sade:

”Vi såg upp till Ibrâhîm liksom vi ser upp till en ledare.”

Samma uppförande hade Mâliks kollegor med Mâlik.

ar-Rabî´ sade:

”Jag svär vid Allâh att jag utav respekt inte vågade dricka vatten medan ash-Shâfi´î tittade på.”

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”När jag ser en man från Ahl-ul-Hadîth så är det som att jag ser en man från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Benåda den mäktige som har förnedrats, den rike som har blivit fattig och den lärde bland olärda.”