Respekt

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/296-297)

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Under en begravning satte vi oss ned runt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det var som om fåglar satt på våra huvuden.”1

al-Mughîrah bin Shu´bah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade knacka på hans dörr med sina naglar.”2

´Abdur-Razzâq återberättade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från Tâwûs som sade:

Det är Sunnah att respektera fyra personer: den lärde, den gråhårige, makthavaren och fadern. Och det är respektlöst att kalla sin förälder vid namn.”3

ash-Sha´bî sade:

Ibn ´Abbâs tog tag i Zayd bin Thâbits riddjurs sele och sade: ”Så här gör vi med de lärde.”

Ayyûb återberättade från Mudjâhid som berättade att Ibn ´Umar tog tag i hans riddjurs sele och al-Layth tog tag i az-Zuhrîs riddjurs sele. ath-Thawrî berättade att Mughîrah sade:

Vi hade samma slags respekt till Ibrâhîm som till ledaren.”

Detsamma hade Mâliks följeslagare till Mâlik. Således sade poeten:

Han låter bli att svara och utav respekt upprepas inte frågan

Frågeställarna vrider på sina hakor

Den respektfulles uppförande och den frommes ära

Han är ledare men ingen makthavare

ar-Rabî´ sade:

Vid Allâh! Utav min respekt för ash-Shâfi´î vågade jag inte dricka vatten framför honom.”

1Ibn Mâdjah (1549) och an-Nasâ’î. God enligt Shu´ayb al-Arnâ’ût.

2al-Hâkim i ”Ma´rifatu ´Ulûm-il-Hadîth”, sid. 19, al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (8821) och Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân”.

3al-Musannaf (20133).