Resor till straffade samfund

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var domen för att resa till platser där straffade samfund har levt tidigare…

Svar: Det är inte tillåtet att avsiktligt bege sig dit. Om en person ändå är på väg mot Shâm eller norrut och har vägarna förbi skall han tänkta på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gå inte in till dessa bestraffade om ni inte gråter så att ni inte drabbas av det som drabbade dem.”

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare passerade dessa platser täckte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt ansikte till dess att han hade passerat platsen. Det är inte rekommenderat att avsiktligt bege sig till dessa platser. Det är dock inte avsiktligt att passera dem, titta på dem och dra lärdom av dem. Det är oavsiktligt. För att det skall vara tillåtet krävs det att personen är rädd och gråter, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Det är däremot inte tillåtet att titta på dem, bli förtjust i dem, anse det vara en civilisation och ett framstående folk eller att berömma dem.