Resor till otrogna länder i turistiska och islamiska syften

Fråga: Det finns kallare som reser till islamiska länder för att turista eller andra ändamål. Trots att det finns dyrkade gravar i de länderna fördömer de inte. Vad råder ni dem?

Svar: De skall klargöra Tawhîd, kalla till Allâhs religion och klargöra att handlingen är olovlig. De skall förklara det för människorna. Antingen accepterar människorna det eller också har de gjort sin plikt.

Dock är det inte tillåtet att åka på turistresor till otrogna länder. Det är emellertid bra att resa dit för att kalla.