Resor till historiska städer i form av minneshögtid

Fråga: I Ryssland har vi en historisk stad som förr brukade vara en islamisk stat. Varje år påbjuder de islamiska centren i Ryssland muslimerna och imamerna i moskéerna att resa till den staden för att påminna sig om sin och sina förfäders historia som förkunnade islam till oss. Vad är domen för att resa med dem till dessa platser?

Svar: Det är inte tillåtet att resa dit om det rör sig om organiserade, upprepande och frekventa resor. Det är inte tillåtet. Res inte med dem.