Resor och affärer med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Är det tillåtet att ha världsliga handhavande i form av affärer och annat med Ahl-ul-Bid´ah…

Svar: Du får till och med ha världsliga och lovliga handhavande med de otrogna. Det är inga problem. Du får köpa och sälja hos dem. Du får sluta avtal med dem. Du får inhyra dem. Det är inga problem. Det är inga problem om det handlar om världsliga frågor.

Fråga: Får jag resa tillsammans med dem?

Svar: Nej. Du kan inte lita på dem om du reser ensam med dem. Du kan inte lita på dem. Om du är i ett muslimskt sällskap och de också är med på resan, är det okej. Du får dock inte resa ensam med dem. De är fiender.