Resonemang från Satan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Vad är domen för att utelämna goda handlingar utav fruktan för ögontjäneri?

Svar: Resonemanget är från Satan. Han ska varken utelämna goda handlingar utav ögontjäneri eller göra dem utav ögontjäneri. Bådadera är falska resonemang. Han ska handla och rätta sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).