Resningen under Iqâmah

Fråga: När är det föreskrivet att resa sig upp under Iqâmah? Är det vid en speciell fras?

Svar: De säger att det är rekommenderat att resa sig upp när böneutroparen säger:

قد قامت الصلاة

Jag känner dock inte till något bevis för det. Han får gå upp när han kan och finner det enklast. Andra säger att han skall gå upp när han ser imamen resa sig upp.