Resningen är en särskild höghet

Publicerad: 2012-05-29
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 148

 

Om någon skulle undra om Allâh inte var ovanför tronen om Han reste Sig över den efter att Han hade skapat himlarna och jorden i sex dagar, säger man att resningen är en specifik höghet. Varenda en som har rest sig över något är ovanför det, men varenda en som är ovanför något behöver inte ha rest sig över det. Därför säger man inte om varenda en som är ovanför något att han har rest sig över det. Däremot säger man om varenda en som har rest sig över något att han är ovanför det. Allâh sade att resningen ägde rum efter att himlarna och jorden hade skapats, inte själva högheten. Därtill är det möjligt att Han visst hade rest Sig över tronen innan himlarna och jorden hade skapats då Hans tron var ovanför vattnet. När Han då skapade skapelsen var Han redan ovanför den utan att ha rest Sig över den. Efter att Han hade skapat skapelsen, reste Han Sig över den.

Som regel är Allâhs höghet en egenskap som Han alltid är beskriven med precis som Han alltid är beskriven med Sin väldighet, storhet och förmåga. Vad gäller resningen, reser Han sig med Sin vilja och förmåga.