Resning för andra utav respekt

Fråga: En man gick förbi mig när jag satt ned. Jag reste mig upp utav respekt och inte för att hälsa på honom. Finns det något fel med det?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att du reser dig upp utav respekt. Hälsa på honom. Vad beträffar din resning utav respekt, så är det en väldig synd om han tycker om det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tycker om att män står upp för en får förbereda sin plats i Elden.”

I skolorna säger de att de står upp när läraren kommer och att de gör så utav högaktning och respekt. Det är inte tillåtet.