Resning eller inte?

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 216

1015 – Jag hörde Ahmad bli frågad om man ska resa sig upp när ett begravningståg kommer. Han svarade:

”Oavsett om man reser sig upp eller inte, hoppas jag att bådadera är harmlösa.”

Han blev frågad om han föredrog resning. Han svarade:

”Nej.”