Reserverar plats för att sova

Fråga: En person kommer en fredag till moskén och reserverar sin plats i första raden. Sedan går han längst bak i moskén för att sova två timmar. Är det tillåtet?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Reserverar han för att sova? Det är inte tillåtet. Han får reservera för att två sig, göra något ärende och återvända. Det är harmlöst. Han får dock inte göra det för att gå och sova. Gå och sov och låt moskén vara för de vakna och ankommande.