Reserverade platser i moskén

Fråga: Många människor reserverar platser i den Heliga moskén och i andra moskéer. De lägger ut ett föremål på sina platser och kommer tillbaka efter sex sju timmar. De förhindrar muslimerna som kommer innan dem. Är det tillåtet eller inte?

Svar: Att reservera en plats i den Heliga moskén eller i någon annan moské och sedan förbli i moskén eller gå ut och återvända inom kort är harmlöst. Villkoret är att han när väl kommer för att be, ställer han sig i raden närmast honom. Han skall alltså inte tränga sig förbi.

Det finns däremot människor som reserverar sina platser och sedan går hem och sover, äter och dricker eller till affären och säljer och köper. Det är förbjudet och ej tillåtet. Det är den korrekta åsikten i frågan.