Reservation av plats i moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/393)

Fråga: Vad är domen för att reservera en plats i moskén?

Svar: Om personen reserverar en plats i moskén och sedan går ut ur den, är handlingen förbjuden. Det är inte tillåtet. Han har inte rätt till den platsen. Platsen tillkommer den som kommer först till den. Vissa Hanâbilah säger till och med att den som gör sådär och sedan kommer tillbaka för att be, har ingen giltig bön. Ty han har beslagtagit den platsen orätt. Han har inte rätt till den platsen som någon annan har hunnit före till. En människa ska besitta sin plats fysiskt, inte med matta, näsduk eller käpp. Men om personen lägger ut liknande objekt och sedan beger sig till en annan plats i moskén, för att exempelvis lyssna på lektion eller uppsöka skugga från solen, är handlingen harmlös förutsatt att han inte tränger sig för att återvända till sin plats. I så fall måste han vänta tills att raden bakom hans plats är rät för att kunna komma till den så att han slipper besvära människorna.