Reser för att slippa fasta

Fråga: Vad är domen för att resa i Ramadhân för att slippa fasta?

Svar: Fastan är i princip obligatorisk. Det är allmänt känt att den utgör en av islams plikter och pelare. Religiösa plikter får inte undkommas via knep. Om en person reser för att slippa fasta är både hans resa och hans uteblivna fasta förbjudna. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall), återvända från sin resa och börja fasta. Om han inte återvänder från sin resa är han fortfarande ålagd att fasta ehuru han är resande.