Resenärens Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/110)

Jag frågade Ibn-ul-Qâsim vad Mâlik anser om afrikaner som befinner sig utomlands på Fitr-dagen; var ska de betala Zakât-ul-Fitr? Han sade:

”Var de vill, säger Mâlik.”

Mâlik sade:

”Det är också giltigt att hans familj i Afrika betalar å hans vägnar.”