Resenärens läsning under ´Ishâ’

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (464)

464 – ´Ubaydullah bin Mu´âdh al-´Anbarî berättade för oss: Min fader berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Adî: Jag hörde al-Barâ’ berätta:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på resande fot och skulle be ´Ishâ’. I en Rak´ah läste han suran ”at-Tîn”.”

Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Yahyâ, från ´Adî bin Thâbit, från al-Barâ’ bin ´Âzib som sade:

Jag bad ´Ishâ’ med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han läste ”at-Tîn”.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr berättade för oss: Min fader berättade för oss: Mis´ar berättade för oss, från ´Adî bin Thâbit: Jag hörde al-Barâ’ bin ´Âzib säga:

Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa ”at-Tîn” under ´Ishâ’. Jag har inte hört någon ha en så vacker röst som han.”