Resenärens bön bakom boende imam

Fråga: Får resenären korta sin bön om han ber bakom en boende imam?

Svar: Nej. Han har samma dom som imamen. Imamen har endast utsetts för att följas. Alltså måste han be en fulltalig bön med den boende imamen.