Resenärens besvärliga fasta

Fråga: Vad är domen för resenärens besvärliga fasta?

Svar: Om den är besvärlig och uthärdlig, så är den föraktfull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en grupp människor runt en skuggad man och sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Han fastar.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”1

Om besvärligheten är sträv blir det obligatoriskt att bryta fastan. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Under Erövringens år begav sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Makkah i Ramadhân. Folket fastade. När han kom fram till Kurâ´-ul-Ghamîm bad han om ett kärl vatten. Han lyfte upp det så att människorna tittade på honom och drack. Efter det fick han reda på att vissa fortsatte fasta varpå han sade: ”De är de trotsiga. De är de trotsiga.”2

För den som inte besväras av fastan är det bäst att fasta och därmed rätta sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi reste tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ramadhân i en så fruktansvärd hetta att vi fick lägga våra händer ovanpå våra huvuden. De enda som fastade av oss var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ´Abdullâh bin Rawâhah.”3

1al-Bukhârî (1946) och Muslim (1115).

2Muslim (1114).

3Muslim (1122).