Resenären ska rätta sig efter sin boende imam

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 298-299

Fråga: Då en resenär kom in i moskén och såg församlingen be Dhuhr, lät han imamen be de två första Raka´ât innan han slöt sig till bönen och bad de två sista med imamen. Är hans handling korrekt eller ogiltig?

Svar: Den är inkorrekt. Hans plikt var att be som imamen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Skiljer er inte från era imamer.”

Imamen har endast utsetts för att följas.”1

När Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) blev underrättad om att vissa människor ber fyra Raka´ât tillsammans med imamen i Haram och två Raka´ât när de är i sina tält i Abtah, sade han:

Det är er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

Det är alltså obligatoriskt att rätta sig efter imamen. Om imamen ber fyra Raka´ât ska denne också göra det. Resenären ska rätta sig efter sin boende imam. Om han inser att han har gjort fel ska han be två till Raka´ât och avsluta med två Sudjûd på grund av glömska.

1al-Bukhârî (688) och Muslim (412).