Resenären måste be som den boende imamen

Fråga: Om en resenär sluter sig till bönen bestående av fyra Raka´ât och som leds av en boende, får han avsluta bönen efter två Raka´ât?

Svar: Nej. Det är förbjudet. Hans bön är i så fall ogiltig. Han har samma dom som imamen. Om imamen ber fullt antal Rak´ât, gör han likaså. Hans bön är ogiltig om han kortar bönen bakom imamen.