Resenären måste be i moskén

Fråga: Är det föreskrivet för resenären att be samlingsbön i moskén?

Svar: Ja. Om moskén är nära och han hör böneutropet, så får han inte be hemma. Han skall be med samlingen:

Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Rädsla eller sjukdom.”