Resenär tills han återvänder hem

Efter att ha studerat, granskat de olika bevisen och forskat de lärdas åsikter kom jag fram till att åsikten som är närmast sanningen är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) åsikt; så länge en person är bortrest från sin hemstad och inte betraktar den andra destinationen som en hemstad så är han resande. Den som är bortrest för ett ändamål och återvänder när det är klart är resande oavsett om han har bestämt hur länge han skall stanna där eller inte.

Om någon säger att gränsen är tre dagar, frågar vi om beviset för det. Om någon säger att gränsen är en månad eller ett år, frågar vi om beviset för det. Det finns inget bevis för det. Det finns inget bevis för exempelvis åsikten som säger att den som avser att vistas på en viss plats i tre dagar är inte resande. Den som har ett bevis får gärna komma med det. Jag har lovat mig själv att följa bevis när det klargörs för mig. Min åsikt är inte felfri. Jag gör fel precis som alla andra gör fel.